تبلیغات
مقاله های آموزشی - تعریف كاربردی بهره وری

تعریف بهره‌وری

بهره وری را می توان زائیده تعادل و روابط متقابل بین انسان، تكنولوژی (سخت و نرم افزار) مواد و انرژی وسازمانها و سیستمها دانست. رابطه متقابل بین این عوامل توسط اطلاعات برقرار می شود و در میان این عوامل انسان از بالاترین اهمیت برخوردار است، زیرا نهایتاً كارآمد بودن دیگر عوامل نیز به وضعیت انسان و رفتارهای او مرتبط می باشد، این نكته در نمودار زیر نشان داده شده‌است. (32).

 

 

 

تعریف كاربردی بهره وری

در رابطه با تعریف كاربردی بهره وری اجماع نظر كلی وجود ندارد و تعاریف متعددی از این واژه بحث برانگیز ارائه شده است.

از نظر سازمان ملی بهره وری ایران تعریف بهره وری عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیر، به طریقه علمی، كاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها و افزایش اشتغال و كوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود استانداردهای زندگی، آنگونه كه به نفع كاركنان، مدیریت و جامعه باشد. (64).

سازمان همكاری اقتصادی اروپا[1] كه به طور رسمی بهره وری را چنین تعریف كرده است: «بهره وری حاصل كسری است كه از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یكی از عوامل تولید به دست می آید». بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی كار صحبت كرد. از نظر سازمان بین المللی كار[2] بهره وری عبارت است از نسبت ستاده به یكی از عوامل تولید (زمین، سرمایه، نیروی كار ومدیریت).

آژانس بهره وری اروپا[3] بهره وری را درجه و شدت استفاده موثر از هر یك از عوامل تولید تعریف كرد و اعلام كرد بهره وری یك نوع طرز تفكر و دیدگاهی است بر این پایه كه هر فرد می تواند كارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد.

مركز بهره وری ژاپن [4] بهره‌وری را حداكثر استفاده از منابع فیزیكی، نیروی انسانی وسایر عوامل به روش های علمی به طوری كه بهبود بهره‌وری به كاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالارفتن سطح زندگی همه آماد ملت منجر شود.

مركز بهره وری آمریكا[5] تعریف ذیل را برای بهره وری ارائه داده است:

سود = بهره وری *  قیمت تعدیل شده

جان كندریك[6] بهره وری را در نگرشی اقتصادی یعنی تولید سرانه یا میزان ناخالصی داخلی به ازا هر نفر ساعت كار می داند.

استینر[7] بهره وری را معیار عملكرد و یا قدرت و توان هر سازمان در تولید كالا و خدمات استیگل[8] بهره وری را نسبت میان بازده به هزینه عملیات تولیدی تعریف كرده است. از نظر ماندل[9] بهره‌وری به مفهوم نسبت بین بازده تولید به واحد منبع مصرف شده است كه با سال پایه مقایسه می شود. دیویس[10] تغییر به دست آمده در مقدار محصول در ازاء منابع مصرف شده و فابریكانت[11] نسبت همیشگی بین خروجی به ورودی را بهره وری تعریف كرده‌اند.‌ (25).

 

 

سومانت[12] بهره وری را نسبت بین خروجی محسوس و ورودی محسوس قلمداد می‌كند و ایسترفیلد[13]بهره‌وری را نسبت بازده سیستم تولیدی به مقداری كه از یك یا چند عامل تولید به كار گرفته شده است. (26).[1] - OEEC

[2] - ILO

[3] - EPA

[4] - JPC

[5] - APC

[6] - John kendrick

[7] - Steneir

[8] - Stigel

[9] - Mundel

[10] - Davis

[11] - Fabricant

[12] - Comant

[13] - Sterfield

نوشته شده در دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 06:38 ب.ظ توسط : آموزش یار | دسته :
  • [ نظرات ]