تبلیغات
مقاله های آموزشی - استراتژیهای بهره وری

از واژه استراتژی به طور كلی پنج مفهوم زیر كه به پنج P مشهور هستند استنباط می شود.

1-طرح[1]

به معنای نوعی مسیر اقلام آگاهانه و مورد نظر یك رهنمود (یا مجموعه‌ای از آنها) برای برخورد با یك وضعیت.

2-نقش[2]

به معنای نوعی صف آرایی برای چیدگی بر حریف یا رقیب

3-الگو[3]

الگوی از یك سلسله اقدامات كه می تواند كاملا جدید یا نسبتا از پیش اندیشه باشند.

4-موضع[4]

یعنی تحلیل ناشی از جایگاهی كه از آن به مسأله نگاه می كنیم (منظر جایگاه سازمان در محیط بیرونی).

5-دیدگاه[5]

تلقی های ذهنی مجموعه‌ی از استراتژیهای سازمان (منظر درون سازمانی)(26).[1] -plan

[2] -ploy

[3] - PaHern

[4] - Position

[5] - Perspective


دانلود مقاله و پایان نامه
نوشته شده در دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 06:43 ب.ظ توسط : آموزش یار | دسته :
  • [ نظرات ]